home
contact
links
sitemap
Lef Stadsdynamicaprojectenpublicatiesnieuwsopdrachtgevers

Live to Explore the Future BV

Op 22 maart 2001 is Live to Explore the Future BV opgericht, kortweg LEF. De naam is afkomstig van het gelijknamige avant-garde tijdschrift. Dit tijdschrift verscheen in Rusland direct na de revolutie van 1917 en werd het belangrijkste podium voor het debat over het ‘andere’ ontwerpen onder het motto: “Bij een nieuwe wereld horen nieuwe beelden”. Men doelde niet alleen op de vernieuwing van de beeldende kunsten, maar ook op de omslag in taal, theater en dans. Er werden andere koersen uitgezet binnen het (industrieel) ontwerpen, de architectuur en stedenbouw, omdat juist daarbinnen radicaal uitdrukking gegeven kon worden aan de idealistische samenleving die voor ogen stond.

 

Deze eruptie van vitale verbeeldingskracht en dynamiek aan het begin van de 20e eeuw is een inspiratiebron voor LEF om tot oplossingen te komen voor vraagstukken anno nu. Wij leven in een wereld waarin constant culturele, sociale, economische en politieke ontwikkelingen gaande zijn die steeds nieuwe ruimtelijke problemen met zich meebrengen en om een andere benadering van bestaande en toekomstige ruimte vragen. Zowel in geval van reconstructie en renovatie (reactief) als nieuwbouw en uitbreiding (proactief) wil LEF met dynamische interventies een duurzaam proces van stedelijke (re)animatie op gang brengen dat aansluit bij en bestand is tegen maatschappelijke ontwikkelingen op de betreffende locatie.

disclaimerverstuur een tiptop of page