home
contact
links
sitemap
Lef Stadsdynamicaprojectenpublicatiesnieuwsopdrachtgevers

Partners

Jan Doms
Jan Doms (1949) studeerde ruimtelijk constructief beeldhouwen en kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Academie Tilburg en specialiseerde zich in de Russische avant-garde en stadsgeschiedenis. Daarna volgde hij cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg met als afstudeerrichting materiële cultuur, focus architectuur en stedenbouw. Tijdens studiereizen naar onder andere Brazilië, Japan, Oekraïne en Bulgarije bezocht hij steden en landschappen om kennis te nemen van innovaties op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap in relatie tot kunst en ontwerp. Voordat Jan Doms LEF stadsdynamica oprichtte, was hij werkzaam bij o.a. de Tilburgse kunststichting (TKS) en het Nederlands instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (Nirov). Ook adviseerde hij overheden over kunst in de openbare ruimte. Binnen LEF is hij verantwoordelijk voor het ruimtelijk ontwerp.

 

Dr. Pamela Doms
Pamela Doms (1977) studeerde Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de universiteiten van Nijmegen en Münster waar zij zich specialiseerde in historische geografie, stadsontwikkeling en stadspolitiek. Daarna verbleef zij een jaar in Rome voor onderzoek in bibliotheken en musea en bezoek aan opgravingen. Ook volgde ze onderdelen Bouwkunde aan de TU Eindhoven. Dit leidde in 2010 tot een proefschrift over het stedenbouwkundige landschap van het keizerlijke Rome. In deze studie op het snijvlak van moderne stedenbouw, oude geschiedenis en archeologie laat zij zien welke factoren een rol spelen bij de vormgeving en perceptie van een toekomstbestendig bouwprogramma. Pamela Doms werkte daarnaast als journalist voor het bedrijfsleven en als docent Klassieke Talen en Culturen, in welke rol zij ook het voorzitterschap vervulde van o.a. bouwcommissie en ondernemingsraad. Binnen LEF is zij verantwoordelijk voor het ruimtelijk onderzoek.  

disclaimerverstuur een tiptop of page